Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym dlaleasingu.pl należącego w pełni do SPRAWDŹ LEASING SP. Z O.O. (zwanej dalej: SPRAWDŹ LEASING).

SPRAWDŹ LEASING przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę.

Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony SPRAWDŹ LEASING. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

SPRAWDŹ LEASING jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

SPRAWDŹ LEASING informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania jak również ograniczenia zakresu lub żądania usunięcia Państwa danych. W celu chęci realizacji przez Państwa powyższych uprawnień należy zwrócić się mailowo na adres: rodo@sprawdzleasing.pl

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem pozostawionych danych osobowych jest SPRAWDŹ LEASING. Siedziba Administratora mieści się przy ulicy Staromiejskiej 6/10D 40-013 Katowice, dane kontaktowe: tel. +48 735 455 554 email: rodo@sprawdzleasing.pl

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3) Jednocześnie informujemy, że wszystkie dotychczas udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Mogą je Państwo wycofać w dowolnym momencie.

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia informacji dotyczących usług oferowanych przez SPRAWDŹ LEASING oraz administrowania stroną internetową.

5) SPRAWDŹ LEASING nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane nie są również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

6) Pozostawione dane są przetwarzane do czasu, aż użytkownik zrezygnuje z tego typu komunikacji (wycofa udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

7) SPRAWDŹ LEASING umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) SPRAWDŹ LEASING informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

9) SPRAWDŹ LEASING zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne. Dostęp do dokumentacji i systemu informatycznego zawierających dane osobowe posiadają tylko upoważnione osoby, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania.